Istorijski filmovi sa prevodom – Hanibal (2006)

Istorijski filmovi sa prevodom - Hanibal (2006)

200 godina pre Hristovog rođenja, Rim je supersila antičkog sveta.Ali, 26-godišnji vojskovođa Kartagine -- Hanibal izazvaće Rim sa 90.000 vojnika i 37 slonova, marširajući 1.500 milja preko zavejanih Alpa. Film je iz 2006 god. igraju Aleksandar Sidig, Mido Hamada, Ben Kros.

_________________