Üzenetek

A videóban elhangzó szöveg, egy a Pécs Megyei Jogú Város 2020. március 15-i megemlékezésére szánt vers átdolgozott változata. A megemlékezés -- a koronavírus járványra való tekintettel -- lemondásra került, így annak részeként tervezett slam poetry előadás is elmarad, helyette azonban videóval készültek az előadók a nemzeti ünnepről megemlékezni.

Az “Üzenetek” című vers központi gondolata, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc a magyar történelem olyan -- szinte kivételes -- eseménye, amelyhez társadalmunk, minden megosztottsága ellenére közel egyformán viszonyul. Hiba lenne azt feltételezni, hogy a magyar társadalom 1848-ban egységesebb volt, mint most, hiszen az akkori 13 millió fős lakosságot is 18 különböző nemzetiség alkotta, akiknek csupán 6%-a lakott városban. Ezen körülmények sem az egységes fellépéshez, sem a polgárosodáshoz nem jelentettek kedvező feltételeket, közös erővel mégis jelentős és visszafordíthatatlan társadalmi változásokat sikerült elérni. A reformkor ideje alatt a nemzeti és liberális törekvések szorosan összefonódtak, elválásuk csak évtizedekkel később történt meg, ellentétük fokozatoson élesedett, és napjainkban is ellenséges viszony jellemzi ezeknek az eszmerendszereknek követőit. Ez az ellentét -- véleményem szerint -- leginkább az elhúzódó, módszeres megosztásra épülő hatalmi törekvések eredménye. Március 15-e azonban az identitásunknak egy közös pontja, amely emiatt is az egyik legfontosabb nemzeti ünnepünk.

A videó a pécsi Kossuth téren készült, ahol az elmaradt ünnepség is zajlott volna. Kossuth Lajos a forradalom egyik legjelentősebb alakja, az elhangzó üzenetek az ő beszédeiből, írásaiból származó gondolatok, amelyek bár ritkábban hangzanak el a regiment-fogyásnál, mégis érdemes őket megfontolni napjainkban is.

Kövér András
Pécs, 2020. március 15.